Author Details

Zakova, Katarina, FEI STU, Ilkovicova 3, 812 19 Bratislava, Slovakia