Vol 11, No 11 (2016)

Table of Contents

Papers

Wen-xue Huang, Xin Gao, Ning Wang, Yan-chao Yang, Ying Yan
PDF
pp. 4-8
Han Guo
PDF
pp. 9-14
Lan-zhong Wang
PDF
pp. 15-20
Hong-xuan Bian
PDF
pp. 21-25
Fenghua Cao
PDF
pp. 26-31
Zhuan Ma, Lin Shi
PDF
pp. 32-36
Jun-chang Zhang
PDF
pp. 37-42
Hong-yan He, Hui-ping, Zhang, Hong-fang Luo
PDF
pp. 43-48
You-tian Ye
PDF
pp. 49-54
Xin Gao, Wen-xue Huang, Ning Wang, Yan-chao Yang, Ying Yan
PDF
pp. 55-59

Short Papers

Li Li
PDF
pp. 60-63
lin-li Liu, Yi Pang, Zhuang-li Hu
PDF
pp. 64-67
Fang Li
PDF
pp. 68-71
Bing-jun Ma
PDF
pp. 72-75
Xue-qin Chang, Dao-hua Zhang, Xin-xin Jin
PDF
pp. 76-79