Vol 12, No 08 (2017)

Table of Contents

Papers

Kun Liu
PDF
pp. 4-13
Junling Liu, Yawen Zhang
PDF
pp. 14-26
Xiaoying Wang, Dan Zhang
PDF
pp. 27-35
Fuqin Yue
PDF
pp. 36-45
Zhongwei Mei
PDF
pp. 46-57
Yanli Guo
PDF
pp. 58-66
Hui Liang
PDF
pp. 67-76
Hu Gao, Yanbin Ma, Peng Geng
PDF
pp. 77-85
Jian Chai
PDF
pp. 86-94
Lidan Mao, Yanhong Zhang
PDF
pp. 95-104
Shuping Yao
PDF
pp. 105-117
Liping Lu
PDF
pp. 118-127
Li Qin
PDF
pp. 128-136

Short Papers

Bin Wang
PDF
pp. 137-145
Hongyan Zhao
PDF
pp. 146-154