Vol 12, No 12 (2017)

Table of Contents

Papers

Peiwei Zhang, Xin Sui
PDF
pp. 4-13
Qiao Zhou, Baihui Yan
PDF
pp. 14-23
Dan Zhang, Xiaoying Wang
PDF
pp. 24-34
Xiaoguang Li
PDF
pp. 35-44
Lan Guo, Zhiyu Zhao, Lu Bai, Jing Lv, Xin Zhao
PDF
pp. 45-56
Li Qin
PDF
pp. 57-66
Nan Yue
PDF
pp. 67-78
Jianlan Wen, Wei Wu
PDF
pp. 79-90
Yuemei Liu, Xuetao Zhao
PDF
pp. 91-102
Hui Qu
PDF
pp. 103-111

Short Papers

Haiyun Li, Xuebo Zhang, Junhui Wang
PDF
pp. 112-118
Bin Wang
PDF
pp. 119-126
Lin Luo
PDF
pp. 127-133
Chunyan Xu
PDF
pp. 134-141
Baihui Yan, Qiao Zhou
PDF
pp. 142-150