Vol 13, No 04 (2018)

Table of Contents

Papers

He Huang, Haojiang Deng, Jun Chen, Luchao Han, Wei Wang
PDF
pp. 4-20
Dandan Pan, Hongzhi Zhou
PDF
pp. 21-32
Hua Guo
PDF
pp. 33-44
Zhaoxia Yin
PDF
pp. 45-57
Junfu Xi, Yehua Chen, Gang Wang
PDF
pp. 58-70
Xiaohua Liu, Jian Zhang
PDF
pp. 71-82
Fengxu Wang
PDF
pp. 83-94
Yue Dai
PDF
pp. 95-105
Lei Zhang
PDF
pp. 106-116
Hongmei Wang
PDF
pp. 117-128
Jun Miao, Lidan Mao
PDF
pp. 129-138
Xin Zhang, Jingxuan Bi
PDF
pp. 139-149
Ying Zhang
PDF
pp. 150-161
Xianguo Jia
PDF
pp. 162-175
Renshu Huang
PDF
pp. 176-186
Xuhui Wang, Quan Zhang, Yanyi Chen, Shihao Liang
PDF
pp. 187-199

Short Papers

Wei Zhai
PDF
pp. 200-208
Haibin Wang, Hua Sun, Juanjuan Gao, Xia Liu, Haili Liang
PDF
pp. 209-216