Vol 13, No 07 (2018)

Table of Contents

Papers

Zhimin Qi
PDF
pp. 4-16
Qing Wan, Xueping Yang, Guanghai Chen
PDF
pp. 17-29
Delin Yang
PDF
pp. 30-42
Hongbo Huang
PDF
pp. 43-56
Qian Zhao
PDF
pp. 57-70
Jingsheng Li
PDF
pp. 71-84
Lei Ding
PDF
pp. 85-96
Zumin Liu, Shiying Zhang
PDF
pp. 97-110
Yongfei Zhang, Jianshu Chen, Dan Miao, Chen Zhang
PDF
pp. 111-123
Guozheng Fang
PDF
pp. 124-136
Jing Wu
PDF
pp. 137-148
Nina Zhang
PDF
pp. 149-160
Xurong Xu
PDF
pp. 161-173
Shuaidong Li
PDF
pp. 174-186
Lizhi Xing
PDF
pp. 187-200
Xicai Li
PDF
pp. 201-213
Shen Yanhong
PDF
pp. 214-227
Aglaia Tourimpampa, Athanasios Drigas, Alexandra Economou, Petros Roussos
PDF
pp. 228-242

Short Papers

Olga Igorevna Shaykina, Mikhail Grigoryevich Minin
PDF
pp. 243-249