Vol 16, No 05 (2021)

Table of Contents

Papers

Jingjing Zhang
PDF
pp. 4-16
Juan Tang, Longli Hai
PDF
pp. 17-31
Qiang Li
PDF
pp. 32-44
Jing Yu
PDF
pp. 45-57
Xiaojuan Cao, Zheng Li, Ruyi Zhang
PDF
pp. 58-72
Jian Huang, Gang Shen, Xiping Ren
PDF
pp. 73-86
Jingjing Hu
PDF
pp. 87-101
Liwen Wang, Soo-Jin Chung
PDF
pp. 102-115
Suo Huang
PDF
pp. 116-129
Junhong Ma
PDF
pp. 130-146
Rawan A. Alsharida, Maytham M. Hammood, Mostafa Al-Emran
PDF
pp. 147-162
Sebastian Felix Rauh, Marius Koller, Philip Schäfer, Gerrit Meixner, Cristian Bogdan, Olga Viberg
PDF
pp. 163-185
Ying Lu
PDF
pp. 186-200
Sergii Sharov, Anatolii Pavlenko, Tetiana Sharova, Olga Chorna
PDF
pp. 201-213
Qiaohua Lu
PDF
pp. 214-227
Yanming Qi, Tong Liang, Yongzhi Chang
PDF
pp. 228-247
Huirong Chen, Jianzhong Yang
PDF
pp. 248-260
Yan Zheng
PDF
pp. 261-280
Yafei Wang
PDF
pp. 281-292