Vol 9, No 2 (2013)

Table of Contents

Guest Editorial

From the MEAMS 2012 Conference Chairs
Gongfa Li
PDF
p. 4

Special Focus Papers

Gongfa Li, Jia Liu, Guozhang Jiang, Jianyi Kong, Liangxi Xie, Zheng Li
PDF
pp. 5-8
Jianqi Liu, Qinruo Wang, Xiaohu Chen, Wanghua Huang
PDF
pp. 9-12
Shuguang Ouyang, Jie Xu, Xiaoli Su, Zikan Wang
PDF
pp. 13-16
Li Mingjie, Duan Menglan, Lin Li, Zhang Junliang, Ye Mao, Cheng Guangming
PDF
pp. 17-20

Papers

Yazan Alqudah, Esam Qaralleh, Michelle Mace
PDF
pp. 21-26
Abdul Majid Mohammed, Zayed Ali Huneiti, Wamadeva Balachandran, Mohammed A. Al-Naafa
PDF
pp. 27-35
CM Markan, Satendra Gupta, Sajal Mittal, Goutam Kumar
PDF
pp. 36-43
N Suresh Kumar, S. Margret Anouncia, M. Prabu
PDF
pp. 44-49

Short Papers

Charles Nippert, Rebecca Coburn, Brendan Shea, Michael Roth, Clinton Harrell, Edward Owusu
PDF
pp. 50-52

Calls

16th International Conference on Interactive Collaborative Learning - ICL2013
Call for Papers
PDF
p. 53