Vol 9 (2013)

Special Issue: MEAMS2012

Table of Contents

Guest Editorial

Automation and its Applications in Mechanical Engineering
Gongfa Li, Tinggui Chen, Guozhang Jiang
PDF
p. 4

Special Focus Papers

Hongli Liu, Xiong Zhou, Huan Sun
PDF
pp. 5-8
Tang Xuelian
PDF
pp. 9-12
Wanzhi Chen
PDF
pp. 13-16
Huanzhi Feng, Wei Liang, Laibin Zhang, Juwei Shi
PDF
pp. 17-21
Kuang Ding, Hongwu Zhu, Xiangling Kong, Biao Hu
PDF
pp. 22-25
He Chengbing, Yang Li
PDF
pp. 26-30
Liuwei Xu
PDF
pp. 31-34
Huipeng Chen, Lingjun Zhu, Xiaofan Liu, Sunan Yu, Dingcheng Zhao
PDF
pp. 35-40
Hongbin Sun
PDF
pp. 41-45
Jie Yan, Xiaosu Xu, Lihui Wang
PDF
pp. 46-49
Yuhong Zhou, Wenwei Guo
PDF
pp. 50-54
Minli Gong, Yanqing Qi
PDF
pp. 55-58
Yongdang Chen, Huijuan Ren, Zhiqiang Bao, Guangmei Liu, Huali Ma
PDF
pp. 59-62