Vol 9 (2013)

Special Issue: MEAMS2012 Conference

Table of Contents

Guest Editorial

From the MEAMS 2012 Conference Chairs
Gongfa Li, Tinggui Chen, Guozhang Jiang
PDF
p. 4

Special Focus Papers

Yongdang Chen, Zhiqiang Bao, Huijuan Ren, Huali Ma, Guangmei Liu
PDF
pp. 5-9
Yajie Wang, Hui Li, Zhufeng Yu
PDF
pp. 10-14
Yang Mingshun, Yu Ting, Liang Yanjie, Zhang Yubo
PDF
pp. 15-19
Zhaojun Yang, Baichao Wang, Yankun Wang, Yujiang Zhu, Jing Wang, Ying Wang
PDF
pp. 20-24
Xiaokui Ren, Xiujuan Li, Lirong Ma
PDF
pp. 25-29
Guilin Yang
PDF
pp. 30-33
Jian feng Qiu, Ji wen Wang, Dan Yang, Juan Xie, Nan zhen Yao
PDF
pp. 34-39
Yan Ji, Feng Zhang
PDF
pp. 40-44
Haiqiang Liu, Ming Lv
PDF
pp. 45-48
Qiang Han, Yong Zhou
PDF
pp. 49-53
Jindong Shen, X.J. Peng
PDF
pp. 54-58
Da-Sheng Wu
PDF
pp. 59-63
Qingtao Wu, X. L. Zhang, R. J. Zheng, M. C. Zhang
PDF
pp. 64-68
Hui Wang, Yunfeng Wang, Guangcan Yang
PDF
pp. 69-74
Ji-yu An, Yu-qi Zhai, Xiao Xue
PDF
pp. 75-80
Juan Liu, Zhan-wei Hou
PDF
pp. 81-84
Youxin Luo
PDF
pp. 85-89
Qunli Zhang
PDF
pp. 90-94
Suxia Zhao, Peihong Sun
PDF
pp. 95-99
Gao Xiangjun
PDF
pp. 100-104
Xiaodong Yan, Xiaobing Zhao
PDF
pp. 105-108