Vol 10, No 1 (2014)

Table of Contents

Guest Editorial

Special Focus "Sensor Networks"
Doru Ursutiu
PDF
p. 4

Special Focus Papers

Kong Xiangsheng
PDF
pp. 5-9
Ning Chen, Xiao-ping Song, Yi Liu
PDF
pp. 10-13
Haiqing Liu, Licai Yang, Yao Zhang, Lei Wu
PDF
pp. 14-21
Yong Jin, Kaijian Xia
PDF
pp. 22-28
Zhenguo Yuan, Lin Zhao
PDF
pp. 29-32
Shen Zihao, Liu Shufen
PDF
pp. 33-36
Wang Xing
PDF
pp. 37-40

Papers

Chao Tang, Jufang Xie, Dong Hu, Jiao Li
PDF
pp. 41-45
Michal Krbeček, František Schauer, Ivan Zelinka
PDF
pp. 46-52
Yongyong Zhu
PDF
pp. 53-58

Announcements

List of Reviewers 2013
 
PDF
p. 59

Calls

IGIP/ICL2014 Conference
Call for Papers
PDF
p. 63