Vol 11, No 7 (2015)

Special Issue MESI 2014

Table of Contents

Guest Editorial

From the MESI2014 Chair
Zhenyu Zhenyu
PDF
p. 4

Papers

Ji Shen, Qiuwen Zhang
PDF
pp. 5-10
Lei Yue
PDF
pp. 11-13
Y.F Lin, Z.E Nong
PDF
pp. 14-20
Peng Liu
PDF
pp. 21-24
Caichang Ding, Wenxiu Peng, Weiming Wang
PDF
pp. 25-28
Ji-chun Zhao, Shi-hong Liu, Jun-feng Zhang
PDF
pp. 29-32
Ji-chun Zhao, Shi-hong Liu, Jun-feng Zhang
PDF
pp. 33-36
Yingwen Long, Yuhong Sun
PDF
pp. 37-40
Xiaorui Guo, Peiliang Wang, Yanfeng Wang
PDF
pp. 41-46
Xijuan Wang, Tao Zhou, Yang Zhao, Jingxiao Feng, Jialun Zhang, Hongjun Zhang
PDF
pp. 47-50
Zhihua Yuan, Jipeng Wang, Xiaolong Kong, Yuhui Hu
PDF
pp. 51-53
Z. Feng, F. Deng, X. Luo, M. Peng
PDF
pp. 54-57