Vol 12, No 01 (2016)

Table of Contents

Papers

Pablo González-Nalda, Ismael Etxeberria-Agiriano, Isidro Calvo
PDF
pp. 4-8
Isidro Calvo, Ismael Etxeberria-Agiriano, Miguel A Iñigo, Pablo González-Nalda
PDF
pp. 9-16
Kai Zheng, Yun Zhang, Lei Liu, Chen Zhao
PDF
pp. 17-23
Doru E Ursutiu, Yurii Kuchirka, Cornel Samoila, L Vytvytska
PDF
pp. 24-27
Ning Li, Pengfei Wang, Zhongliang Deng, Ke Han
PDF
pp. 28-34
Li Lian Sheng
PDF
pp. 35-41
Ming Li, Huanyan Qian
PDF
pp. 42-49
Xiuming Zou
PDF
pp. 50-57
Li Ru-ping
PDF
pp. 58-63
Xiaoying Yang, Wanli Zhang, Qixiang Song
PDF
pp. 64-68
Junfeng Wang, Suihuai Yu, Ning Wang
PDF
pp. 69-73