Vol 12, No 12 (2016)

Table of Contents

Papers

Lingling Chen, Xiaohui Zhao, Shubei Sun, Yueliang Lu, Xiaoyue Gong, Xingquan Gao
PDF
pp. 4-10
Muyun Sun, Hong Gao
PDF
pp. 11-15
Yishui Shui, Fang Li, Yichen Chen, Wei Chen
PDF
pp. 16-22
Biqing Li, Yongfa Ling, Hongyan Zhang, Shiyong Zheng
PDF
pp. 23-26
Xuepeng Huang
PDF
pp. 27-31
Qin Xiang, Hua Zhang, Zhi-gang Jiang, Shuo Zhu, Wei Yan
PDF
pp. 32-37
Jian-jun Zhu, Guo-liang Yang, Yang Zi, Yi-ming Fang
PDF
pp. 38-42
Libo He, Zhenping Qiang, Wei Zhou, Shaowen Yao
PDF
pp. 43-48
Yan Zhang, Danjv Lv, Yili Zhao
PDF
pp. 49-54

Short Papers

Jian Rong, Shiyang Song, Zhen Dang, Hongliang Shi, Yong Cao
PDF
pp. 55-59
Zhao-ming Qian, Yan-bin Yuan, Sa-sa Zhang, Gao-feng Ren
PDF
pp. 60-62
R Fan, YF Chen, SC Cao, GB Lei, C Yue
PDF
pp. 63-66
Xu-jiu Zhang, Yong-sheng Zhu, Ke Yan, You-yun Zhang
PDF
pp. 67-70
Moxiao Li, Ying-hua Song, Guang Zhang, Jing-xi Chen
PDF
pp. 71-73
YH Gao, TY Chen
PDF
pp. 74-77