Vol 13, No 07 (2017)

Table of Contents

Papers

Xiaobin Shu, Caihong Liu, Chunxia Jiao, Qin Wang, Hongfeng Yin
PDF
pp. 4-13
Qiuling Zheng
PDF
pp. 14-24
Pinghui Hu, Honghua Liu
PDF
pp. 25-35
Yuxia Shen
PDF
pp. 36-46
Xiaoqing Yang
PDF
pp. 47-56
Min Wang
PDF
pp. 57-68
Lin-lin Wang, Chengliang Wang
PDF
pp. 69-80
Bo Xiang
PDF
pp. 81-90
Yecong He, Min Tan
PDF
pp. 91-99
Yecong He, Min Tan
PDF
pp. 100-107
Na Zhang
PDF
pp. 108-119
Guangming Yang, Tao Jiang, Lunyuan Hou, Yaming Tang, Jie Zhang
PDF
pp. 120-128
Xijuan Wang
PDF
pp. 129-139
Yuankun Yang, Yongqing Ji
PDF
pp. 140-149
Hongxia Sun
PDF
pp. 150-159