Vol 13, No 09 (2017)

Table of Contents

Papers

Asmaa Ez-zaidi, Said Rakrak
PDF
pp. 4-18
Jingmei Zhang
PDF
pp. 19-27
Zhenjun Li
PDF
pp. 28-37
Zhang Yu, Peng Xiaodong, Liu Feng
PDF
pp. 38-50
Mounaim Aqil, Atman Jbari, Abdennasser Bourouhou
PDF
pp. 51-68
Lianjun Yi, Miaochao Chen
PDF
pp. 69-86
Haoran Li, Tianhong Pan
PDF
pp. 87-100
Jie Xiong, Song Zhang, Yuantao Chen
PDF
pp. 101-113

Short Papers

Lili Ma, Jiangping Liu, Jidong Luo
PDF
pp. 114-122
Kehua Xian
PDF
pp. 123-131
Xiaohua Xu
PDF
pp. 132-139