Vol 14, No 02 (2018)

Table of Contents

Editorial

Acknowledging iJOE 2017 Reviewers
Michael E. Auer, Abul K.M. Azad
PDF
pp. 4-5

Papers

Toni Tegar Sahidi, Achmad Basuki, Herman Tolle
PDF
pp. 6-23
Wu Yuanjun
PDF
pp. 24-37
Tomas Komenda, Franz Schauer
PDF
pp. 38-47
Rong Shi, Wang Xi
PDF
pp. 48-59
Wang Fei, Fang Liqing, Qi Ziyuan
PDF
pp. 60-75
Wenbin Zheng, Jinlong Shi, Jiaqing Qiao, Tian Xu, Lei Feng, Ping Fu
PDF
pp. 76-89
Oscar F. Avilés S., Oscar G. Rubiano M, Mauricio F. Mauledoux M, Angie J. Valencia C, Robinson Jiménez M
PDF
pp. 90-102
Huifang Kong, Yao Fang
PDF
pp. 103-116
Radoslava Stankova Kraleva, Velin Spasov Kralev, Nina Sinyagina, Petia Koprinkova-Hristova, Nadejda Bocheva
PDF
pp. 117-132

Short Papers

Oscar Aviles, Mauricio Felipe Mauledoux Monroy, Oscar Rubiano
PDF
pp. 133-142
Xuemei Yao, Shaobo Li, Ansi Zhang
PDF
pp. 143-154
Oscar Karnalim, Mewati Ayub
PDF
pp. 155-164
Cidália Costa Fonte, Diogo Fontes, Alberto Cardoso
PDF
pp. 165-172
Rafael Tavares, Hugo Mesquita, Rui Penha, Paulo Abreu, Maria Teresa Restivo
PDF
pp. 173-180
Jia Yu Chen, Jia Tao, Jia Tao, Limin Huo, Limin Huo
PDF
pp. 181-188