Vol 14, No 06 (2018)

Table of Contents

Papers

Shali Jiang, Qiong Ren
PDF
pp. 4-16
Xiaoma Dong, Liqiang Zhou
PDF
pp. 17-30
Meifang Han
PDF
pp. 31-43
Zhi-guo Wang, Wei Wang, Baolin Su
PDF
pp. 44-57
Ren Song, Zhichao Xu, Yang Liu
PDF
pp. 58-70
Shaojun Yu, Li Lin, Yujian Wang, Xingyuan Chen
PDF
pp. 71-84
Xudong Yang
PDF
pp. 85-97
Baofeng Xie, Rong Ge, Qinyou Hu
PDF
pp. 98-112
Min Shen, Zhiling Tang
PDF
pp. 113-125
Hongjuan Li, Gening Xu, Gelin Xu
PDF
pp. 126-137
Qiuming Zhang, Jing Luo
PDF
pp. 138-150
Shuang Xu, Tong Zhou
PDF
pp. 151-164
Xiaobing Hou
PDF
pp. 165-176
Ying Zou, Jiezhuo Lv
PDF
pp. 177-190
Chao Huang, Yuang Mao
PDF
pp. 191-202

Short Papers

Dashe Li, Dapeng Cheng, Jihong Qin, Shue Liu, Pingping Liu
PDF
pp. 203-211
Tang Sheng, Ke Jing, Li Zunzun, Dong Pengfei
PDF
pp. 212-222

Reviews

Zohreh Momeni, Amir Azizi
PDF
pp. 223-248