Vol 14, No 11 (2018)

Table of Contents

Papers

Qiong Ren
PDF
pp. 4-15
Qing Wan, Ying Wang
PDF
pp. 16-27
Jiang-ping Liu, Ri-geng Wu
PDF
pp. 28-39
Bohua Guo, Yanwu Zhang
PDF
pp. 40-51
Xiaojuan Zhao
PDF
pp. 52-63
Wanghui Li, Ganghua Bai
PDF
pp. 64-76
Bo Sun, Jingwei Li, Guanci Yang
PDF
pp. 77-89
Xieji Gang
PDF
pp. 90-102
Luzhou Cao
PDF
pp. 103-116
Bo Qiu
PDF
pp. 117-132
Shuan Liu
PDF
pp. 133-146
Lin Huang, Fengyin Liu, Jun Li
PDF
pp. 147-159
Yao Yao, Qing-le Quan, Hong-hui Zhang, Qiong Li
PDF
pp. 160-175
Li-Mei Duan
PDF
pp. 176-192

Short Papers

Ahmed El Mahjoubi, Tomader Mazri, Nabil Hmina
PDF
pp. 193-201
Shaobo Li, Chenglong Zhang, Jinglei Qu
PDF
pp. 202-211