Vol 17, No 06 (2021)

Table of Contents

Papers

Hanane Aznaoui, Said Raghay, Arif Ullah, Mubashir Hayat Khan
PDF
pp. 4-18
Manussawee Piyaneeranart, Mahasak Ketcham
PDF
pp. 19-48
Chella Santhosh, M Ravi Kumar, J Lakshmi Prasanna, I. Ram Kumar, U Vinay Kumar, S Navya Sri
PDF
pp. 49-57
Haslinah Mohd Nasir, Mai Mariam Mohamed Aminuddin, Noor Mohd Ariff Brahin, Mohd Syafq Mispan
PDF
pp. 58-72
Sehresh Khan, Aunsia Khan, Nazia Hameed, Muhammad Aleem Taufiq, Saba Riaz
PDF
pp. 73-86
Keisuke Sasaki, Yuki Fujishige, Masato Odagaki
PDF
pp. 87-97
Mohammed Moussa, Abdelhalim Benachenhou, Abderrahmane Boumehdi, Abderrahmane Adda-Benattia
PDF
pp. 98-109
Sarah Dahir, Abderrahim El Qadi, Hamid Bennis
PDF
pp. 110-121

Short Papers

Yasmeen Nzam Abu Mukh
PDF
pp. 122-127
Gangadhar Ch, Md Habibulla
PDF
pp. 128-136